Serc

Nederhemert-Noord

Geschiedenis Nederhemert-Noord

Nederhemert-Noord ligt ten noorden van de Afgedamde Maas. Het dorp telt ca. 1490 inwoners. Nederhemert-Noord heeft een uitgesproken kerkelijk en deels een reformatorisch karakter. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 behaalde de SGP net geen meerderheid van de stemmen in het dorp, 48,1%. 

De Nederlands-hervormde kerk is gebouwd in de 18e eeuw en is in de jaren 80 uitgebreid.

Opvallend historisch monument is de mooie molen (grondzeiler) Gebr. Remmerde. Het is de trots van Nederhemert-Noord en te vinden aan de dijk.

Van oudsher stond op deze plek een molen. De voorganger van de huidige behoorde tot de goederen van het kasteel Nederhemert en was in elk geval al in 1379 in Gelders leen. 

De huidige molen is gebouwd in 1716 en is in 2004 gerestaureerd. Hij is een van de acht zeskante houten molens die Nederland nog heeft. In 1716 waren Otto Frederik van Vittinghof en Margratha Margaretha van Randwijck de eigenaars van de molen. Dit is nu nog te zien in de westmuur van de stenen onderbouw, waar zich twee gebeeldhouwde leeuwen met daarboven een alliantiewapen bevinden. Deze hebben betrekking op het familiewapen Van Randwijck. 

De dorpskerk van Nederhemert wordt gebruikt door de plaatselijke Hersteld Hervormde gemeente. Deze gemeente is jarenlang (1989-2007) bediend door de bekende predikant ds. W.J. op 't Hof. Nederhemert-Noord heeft een reformatorische basisschool genaamd De Wegwijzer met 208 leerlingen. Deze school werd opgericht in 1929.